Zahvala

Vsem predlagateljem kandidature se zahvaljujem za podporo in izraženo zaupanje. S kandidaturo smo uspeli na mandatno-volilni komisiji. Po potrditvi v državnem zboru republike Slovenije se oglasim s seznamom aktivnosti, v katerih boste sodelovali tudi vi.

Uvod

Množični mediji so v demokraciji ena najpomembnejših vezi med vladanimi in vladarji. Predstavljajo namreč informativni in mnenjski kanal, s pomočjo katerega se državljani informirajo o dogajanju doma in po svetu in ocenjujejo mnenja in stališča javnih oseb.

Javni mediji, ki jih financirajo davkoplačevalci, v medijski sferi predstavljajo najpomembnejšo vez, ki ne podlega interesom kapitala, interesnih skupin, političnih strank. Delovati morajo v najširšem interesu, zadovoljevati potrebe kar najširšega kroga uporabnikov in delovati družbenotvorno.

Javni zavod Radiotelevizije Slovenija tako predstavlja najpomembnejši medij v državi. Znotraj zavoda pa Svet zavoda predstavlja ključno mesto, kjer se sprejemajo odločitve o vodenju zavoda, usmerjanju njegove pozornosti in spoštovanja predpisov in zakonov na tem področju.

Smernice delovanja

Kot predstavnik javnosti bom v svetu javnega zavoda RTV zagovarjal transparentno delovanja zavoda. Upošteval in spodbujal bom izražanje mnenj gledalk in gledalcev ter ga smiselno vključeval v oblikovanje predlogov, ki bodo imeli za rezultat pester program, aktualne vsebine in preverjeno ter nehujskaško novinarstvo.

Kot predstavnik javnosti bom v svetu javnega zavoda RTV zagovarjal h gledalcem usmerjen program, ki bo občinstvu omogočal informirane odločitve na področju politike in javnega življenja. S pobudami se bom trudil podpirati vsebine, ki bodo stremele k znanstvenim, razgledanim in strpnim vsebinam. Posebno pozornost bom namenil podpiranju in zagovarjanju kakovostnih izobraževalnih ter kulturnih vsebin, kjer mora biti javni zavod RTV za zgled ostalim medijem v državi.

Kot predstavnik javnosti bom v svetu javnega zavoda RTV zagovarjal spoštovanje etičnega kodeksa RTV in Društva novinarjev Slovenije ter skušal s svojimi odločitvami spodbujati in nagrajevati etično delovanje novinarjev in urednikov.

Biografija

Domen Savič (1981) je univerzitetni diplomirani novinar in direktor zasebnega neprofitnega zavoda Državljan D, ki se ukvarja s problemi informacijske družbe in medijske pismenosti.

Kot raziskovalec slovenske medijske sfere je za Medijsko prežo ter Dnevnikov Objektiv napisal več analitičnih člankov, o medijih predaval na ljubljanski Fakulteti za družbene vede in koprski Fakulteti za humanistične študije.

Kot aktivist je s projektom Dajmo medije v medije izpostavil problematično in senzacionalistično medijsko poročanje ob podpori oglaševalcev, spodbujal ljudi pri vključevanje v sooblikovanje programa javne televizije, problematiziral legalnost parlamentarnega programa in organiziral več predavanj in okroglih miz na temo medijske pismenosti.

V preteklosti je bil zaposlen kot skrbnik blagovnih znamk pri podjetju Ekipa2 d.o.o (slovenska podružnica podjetja Outfit7), direktor lastnega podjetja 5do9, informacijski arhitekt v podjetju Innovatif d.o.o ter novinar časopisa Dnevnik ter izobraževalnega programa javne televizije Slovenija.