Datum objave: 13. 10. 2015
Datum zadnje osvežitve: 10. 11. 2015

V preteklosti smo se že ukvarjali z javno televizijo in sicer s pisanjem predlogov programskemu svetu. Na naše pobude so se odzvali le s potrditvijo prejema dopisa, na pobude pa vse do danes niso odgovorili ali podali kakršnikoli pojasnil. Odgovorili so z molkom.

Ne se hecat’

Oddajo »Ne se hecat’«, ki smo jo pod drobnogled vzeli zaradi ekscesnih stroškov in honorarjev zunanjih voditeljev so ukinili. Naša vprašanja, na katerih vodstvo Radiotelevizije Slovenija (RTV Slovenija) ni odgovorilo, so zato manj aktualna, a nič manj pomembna. Javnost ima pravico vedeti! Govorimo o javni televiziji in trošenju javnih sredstev, zato so informacije, ki smo jih zahtevali, javnega značaja. Javnost ima pravico vedeti, kako RTV troši javna sredstva.

Javnost ima pravico zahtevati tudi pojasnila v primeru domnevnih ekscesov ali nepravilnosti. Odgovori bi morali zanimati tudi pristojne nadzorne organe in poslance Državnega zbora Republike Slovenije (DZ). Nedopustno je, da RTV Slovenija kot javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena ignorira mnenje strokovne in splošne javnosti in deluje nepregledno ter neodgovorno.

Tokrat smo spet v akciji. Odkrili smo vrsto nepravilnosti in kršitve zakonodaje tako pri javnem zavodu RTV, kot tudi državnih organih, pristojnih za medije. RTV Slovenije in direktorica dr. Ljerka Bizilj kršita več zakonov, krivda in odgovornost za nastalo situacijo pa je na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije in Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS), ki sta kršila in še vedno kršita veljavno zakonodajo.

Akcijo smo tokrat zastavili bolj celovito in ambiciozno. Od odgovornih bomo terjali pojasnila in ukrepe zoper institucije ter odgovorne osebe, ki kršijo zakonodajo.

Seznam kršitev

Pozivi na odgovornost

Odgovori vpletenih

Zakaj je to pomembno?

RTV Slovenija kot javni medij posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, ki opravlja javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti, je eden od osnovnih stebrov delujoče demokracije. Delovati mora nepristransko, v skladu z veljavno zakonodajo in z namenom obveščanja in izobraževanja javnosti ter zagotavljanja demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb državljank in državljanov. V svojem delovanju ne sme primarno zasledovati dobičkonosnosti programov, temveč se od nje pričakuje delo v javnem interesu državljank in državljanov ter zastopanje njihovih najširših interesov.

Če bomo dopustili, da se bodo očitne kršitve slovenske medijske zakonodaje dogajale nekaznovano, pri čemer zakonodajo ne le kršijo tudi pristojni državni organi, ampak kršitve zakonodaje tudi dopuščajo in omogočajo z opuščanjem njihovega dolžnega ravnanja.

Kot je razvidno iz zgoraj opisanih primerov, se kršitve zakonodaje ob podpori državnih organov in neodvisnega regulatorja že sedaj stopnjujejo. Če bomo še naprej dopuščali, da bodo kršitve zakonodaje nekaznovane in da bodo nekaznovano svoje zakonske pristojnosti opuščali tudi državni organi, se bomo kmalu soočili s še bolj grobimi in nezaslišanimi kršitvami zakonodaje.

Seznam kršitev

Pozivi na odgovornost

Odgovori vpletenih