Kandidatura za svetnika Sveta RTV Slovenija

Zahvala

Vsem predlagateljem kandidature se zahvaljujem za podporo in izraženo zaupanje. S kandidaturo smo uspeli na mandatno-volilni komisiji. Po potrditvi v državnem zboru republike Slovenije se oglasim s seznamom aktivnosti, v katerih boste sodelovali tudi vi.

Uvod

Množični mediji so v demokraciji ena najpomembnejših vezi med vladanimi in vladarji. Predstavljajo namreč informativni in mnenjski kanal, s pomočjo katerega se državljani informirajo o dogajanju doma in po svetu in ocenjujejo mnenja in stališča javnih oseb.

Javni mediji, ki jih financirajo davkoplačevalci, v medijski sferi predstavljajo najpomembnejšo vez, ki ne podlega interesom kapitala, interesnih skupin, političnih strank. Delovati morajo v najširšem interesu, zadovoljevati potrebe kar najširšega kroga uporabnikov in delovati družbenotvorno.

Javni zavod Radiotelevizije Slovenija tako predstavlja najpomembnejši medij v državi. Znotraj zavoda pa Svet zavoda predstavlja ključno mesto, kjer se sprejemajo odločitve o vodenju zavoda, usmerjanju njegove pozornosti in spoštovanja predpisov in zakonov na tem področju.

Smernice delovanja

Kot predstavnik javnosti bom v svetu javnega zavoda RTV zagovarjal transparentno delovanja zavoda. Upošteval in spodbujal bom izražanje mnenj gledalk in gledalcev ter ga smiselno vključeval v oblikovanje predlogov, ki bodo imeli za rezultat pester program, aktualne vsebine in preverjeno ter nehujskaško novinarstvo.

Kot predstavnik javnosti bom v svetu javnega zavoda RTV zagovarjal h gledalcem usmerjen program, ki bo občinstvu omogočal informirane odločitve na področju politike in javnega življenja. S pobudami se bom trudil podpirati vsebine, ki bodo stremele k znanstvenim, razgledanim in strpnim vsebinam. Posebno pozornost bom namenil podpiranju in zagovarjanju kakovostnih izobraževalnih ter kulturnih vsebin, kjer mora biti javni zavod RTV za zgled ostalim medijem v državi.

Kot predstavnik javnosti bom v svetu javnega zavoda RTV zagovarjal spoštovanje etičnega kodeksa RTV in Društva novinarjev Slovenije ter skušal s svojimi odločitvami spodbujati in nagrajevati etično delovanje novinarjev in urednikov.

Biografija

Domen Savič (1981) je univerzitetni diplomirani novinar in direktor zasebnega neprofitnega zavoda Državljan D, ki se ukvarja s problemi informacijske družbe in medijske pismenosti.

Kot raziskovalec slovenske medijske sfere je za Medijsko prežo ter Dnevnikov Objektiv napisal več analitičnih člankov, o medijih predaval na ljubljanski Fakulteti za družbene vede in koprski Fakulteti za humanistične študije.

Kot aktivist je s projektom Dajmo medije v medije izpostavil problematično in senzacionalistično medijsko poročanje ob podpori oglaševalcev, spodbujal ljudi pri vključevanje v sooblikovanje programa javne televizije, problematiziral legalnost parlamentarnega programa in organiziral več predavanj in okroglih miz na temo medijske pismenosti.

V preteklosti je bil zaposlen kot skrbnik blagovnih znamk pri podjetju Ekipa2 d.o.o (slovenska podružnica podjetja Outfit7), direktor lastnega podjetja 5do9, informacijski arhitekt v podjetju Innovatif d.o.o ter novinar časopisa Dnevnik ter izobraževalnega programa javne televizije Slovenija.

Kids Are Super Unhappy With Their Bodies, and the Media Isn’t Helping

It comes as no surprise that young girls are internalizing images of the exceedingly thin women portrayed on television, in movies, and in magazines, but the study—which reviewed existing research on traditional media and emerging studies about social media—shows that those images are doing more harm than we previously imagined.

More at Yahoo! News

Image: juicyrai @ Flickr

Paris mayor: We intend to sue Fox News

When we’re insulted, and when we’ve had an image, then I think we’ll have to sue, I think we’ll have to go to court, in order to have these words removed,” Hidalgo told CNN’s Christiane Amanpour. “The image of Paris has been prejudiced, and the honor of Paris has been prejudiced.

More at CNN

Image: TaylorMiles @ Flickr

The Sun’s move away from topless page 3 models may entice new advertisers

The Sun’s decision to drop topless models from page 3 could lead to a boost in the tabloid’s advertising revenues, according to industry experts who said the nudity had put off a string of global brands from buying space in the paper.

More at The Guardian

Image: MarkHillary @ Flickr